Zneužiteľné aplikácie

Existuje množstvo programov, ktoré v bežných podmienkach slúžia používateľom k uľahčeniu činnosti, administrácii počítačových sietí, apod. V nesprávnych rukách môže dojsť k ich zneužitiu na nekalé účely. Preto sme v ESETe vytvorili túto špeciálnu kategóriu. Užívatelia majú na výber, či chcú, aby antivírusový program ESET tieto potenciálne hrozby detegoval, alebo ponechal bez povšimnutia.
Ide v drvivej väčšine o komerčný a legitímny software. Môže ísť napríklad o aplikácie pre zobrazenie vzdialenej pracovnej plochy (WinVNC), programy na dešifrovanie kódov a hesiel, alebo tzv. keyloggery (programy na monitorovanie stlačených klávesov).
V prípade, že používateľ zistí prítomnosť zneužiteľnej aplikácie, ktorá sa v systéme nachádza bez jeho vedomia, odporúča sa (po prípadnej konzultácii s administrátorom) danú aplikáciu odstrániť.

Zneužiteľné aplikácie