Nastavenie Proxy servera

V prípadoch prístupu daného systému s ESET NOD32 Antivírus na sieť cez proxy server je tento potrebné definovať. Prístup ku globálnym nastavenia je možný z hlavného menu Nastavenia a následnom kliknutí Nastaviť proxy server. Samotné okno konfigurácie poskytuje možnosť zadania názvu a portu proxy servera, spolu s prihlasovacími údajmi pre prístup.

Poznámka

Nastavenie Proxy servera môže byť iné pre konkrétny aktualizačný profil. V takom prípade sa nastavenie vykonáva v rozšírených nastaveniach aktualizácie.

V prípade neznalosti týchto informácií môže používateľ inicializovať pokus o zistenie nastavení proxy servera pre ESET NOD32 Antivírus automaticky. Na tento účel slúži tlačidlo Zistiť proxy server.

Nod32 ea proxy server Nastavenie Proxy servera

 

Nastavenie Proxy servera