Zoznámenie s užívateľským prostredím

Hlavné okno ESET NOD32 Antivirus je rozdelené na dve hlavné časti. Ľavá užšia časť poskytuje prístup k prehľadnému hlavnému menu. Pravá časť slúži prevažne na zobrazovanie informácií, pričom jej obsah závisí od voľby používateľa v ľavom menu.

Nasleduje popis jednotlivých tlačidiel hlavného menu v ľavej časti okna.

Stav Ochrany – v prehľadnej forme poskytne používateľovi informácie o stave ochrany ESET NOD32 Antivirus. Pri zapnutom rozšírenom režime zobrazenia sú zobrazené jednotlivé moduly ochrany a po kliknutí na ne sa zobrazia informácie o činnosti zvoleného modulu.

Kontrola počítača – používateľ v tejto časti môže nadefinovať a vykonať tzv. On-demand kontrolu počítača

Aktualizácia – prístup k aktualizačnému modulu, slúžiacemu na správu aktualizácie ESET NOD32 Antivirus

Nastavenia – obsahuje tri možnosti, pričom každá slúži na vyvolanie iného menu. Sú to nastavenia antivírusovej ochrany, personálneho firewallu a antispamovej ochrany.

Nástroje – povoľuje prístup k prezeraniu Protokolu, Karantény, nastaveniu Plánovača úloh a SysInspectoru (menu je dostupné len v rozšírenom režime zobrazenia).

Pomoc a podpora – otvára formulár, slúžiaci na zasielanie problémov a postrehov priamo do spoločnosti ESET spol s.r.o. Taktiež umožňuje prístup k Pomocníkovi, článkom Znalostnej databázy a domovskej stránke ESET, s.r.o.

Používateľské prostredie ESET NOD32 Antivirus dovoľuje používateľom prepínať režim zobrazenie medzi Jednoduchý a Rozšíreným režimom. Prepínanie režimov je možné s pomocou tlačidla, umiestneného v ľavom dolnom rohu hlavnej obrazovky ESET NOD32 Antivirus. Po kliknutí ľavým tlačidlom myši sa otvorí ponuka, ktorá umožní zvoliť si požadovaný režim zobrazenia. Zmena je možná aj priamo z menu v hornej časti hlavného okna v časti Používateľské rozhranie (menu je štandardne zobrazené v Rozšírenom režime zobrazenia).

Nod32 ea simple mode Zoznámenie s užívateľským prostredím

Jednoduchý režim poskytuje prístup k ovládacím prvkom, ktoré sú potrebné pre bežnú prácu väčšiny používateľov a nezobrazuje detailné nastavenia.

Nod32 ea page advanced settings Zoznámenie s užívateľským prostredím

Rozšírený režim sprístupní podrobnejšie nastavenia programu a v hlavnom menu položku Nástroje, pomocou ktorej je možné používať Plánovač, Karanténu a prehliadať záznam protokolov ESET NOD32 Antivirus a spustiť analýzu počítača pomocou ESET SysInspector.

 

Zoznámenie s užívateľským prostredím