Čo robiť ak systém správne nepracuje

V prípade, ak ESET Smart Security zistí chybu v niektorom zo svojich ochranných modulov, oznámi túto skutočnosť v okne Stav ochrany. Zároveň ponúkne používateľovi aj možnosť, ako daný problém odstrániť.

Nod32 ea page status 02 Čo robiť ak systém správne nepracuje

V prípade, ak nie je možné tento problém vyriešiť na základe vopred definovaných problémov a riešení, je potrebné použiť časť Pomoc a podpora. Na základe podnetov od používateľov môžu špecialisti spoločnosti ESET, s.r.o. reagovať na problémy používateľov a efektívne im poradiť riešenie ich problému.

 

Čo robiť ak systém správne nepracuje