Bližnjice

Pomembne bližnjice, ki jih lahko pri delu s programom ESET SysInspector uporabite, so:

Datoteka  
Ctrl+O Odpiranje obstoječega dnevnika.
Ctrl+S  Shranjevanje ustvarjenih dnevnikov 
   
Ustvari   
Ctrl+G Standardno preverjanje stanja sistema
Ctrl+H Preverjanje sistema, ki morda beleži tudi občutljive informacije (trenutno uporabniško ime, ime računalnika, ime domene, trenutne uporabniške pravice, spremenljivke okolja in vsi naslovi IP so prevedeni v imena domen) in vse naslove, prevedene v imena domen.
   
Filtriranje elementov  
1, O natančno, prikazani so elementi ravni tveganja 1-9
2 natančno, prikazani so elementi ravni tveganja 2-9
3 natančno, prikazani so elementi ravni tveganja 3-9
4, U neznano, prikazani so elementi ravni tveganja 4-9
5 neznano, prikazani so elementi ravni tveganja 5-9
6 neznano, prikazani so elementi ravni tveganja 6-9
7, B tvegano, prikazani so elementi ravni tveganja 7-9
8 tvegano, prikazani so elementi ravni tveganja 8-9
9 tvegano, prikazani so elementi ravni tveganja 9-9
- Zvišanje ravni tveganja
+ Znižanje ravni tveganja
   
Pogled  
Ctrl+3 Prikaz vseh podrobnosti
Ctrl+2 Srednji prikaz podrobnosti
Ctrl+1 Osnovni prikaz
Vračalka Premik nazaj za en korak
Preslednica Premik naprej za en korak
Ctrl+W Razširitev drevesa
Ctrl+Q Strnitev drevesa
   
Drugi kontrolniki  
Ctrl+T Premik na izvirno mesto elementa, ki ga izberete med rezultati iskanja
Ctrl+P Prikaz osnovnih informacij o elementu
Ctrl+A Prikaz vseh informacij o elementu
Ctrl+C Kopiranje drevesa trenutnega elementa
Ctrl+X Kopiranje elementov
Ctrl+B Iskanje informacij o izbranih datotekah v internetu
Ctrl+L Odpiranje mape, v kateri je izbrana datoteka
Ctrl+R Odpiranje ustreznega vnosa v urejevalniku registra
Ctrl+Z Kopiranje poti do datoteke (če je element povezan z datoteko)
Ctrl+F Preklop v polje za iskanje
Ctrl+D Zapiranje rezultatov iskanja
   
Primerjava  
Ctrl+Alt+O Odpiranje izvirnega / primerjalnega dnevnika
Ctrl+Alt+R Preklic primerjave
Ctrl+Alt+1 Prikaz vseh elementov
Ctrl+Alt+2 Prikaz samo dodanih elementov – dnevnik bo pokazal elemente v trenutnem dnevniku
Ctrl+Alt+3 Prikaz samo odstranjenih elementov – dnevnik bo pokazal elemente iz prejšnjega dnevnika
Ctrl+Alt+4 Prikaz samo zamenjanih elementov (vključno z datotekami)
Ctrl+Alt+5 Prikaz samo razlik med dnevniki
Ctrl+Alt+C Prikaz primerjave
Ctrl+Alt+N Prikaz trenutnega dnevnika
Ctrl+Alt+P Odpiranje prejšnjega dnevnika
   
Razno  
F1 Ogled pomoči
Alt+F4 Zapiranje programa
ALT+SHIFT+F4 Zapiranje programa brez opozorila

 

Bližnjice