Navigacija v programu ESET SysInspector

Program ESET SysInspector razdeli različne vrste informacij v več različnih razdelkov, ki se imenujejo vozlišča. Če so na voljo dodatne podrobnosti, jih prikažete tako, da razširite vsako vozlišče v podrejena vozlišča. Če želite razširiti ali skrčiti vozlišče, dvokliknite ime vozlišča ali pa kliknite Nod32 sinsp navigating Navigacija v programu ESET SysInspector ali Nod32 sinsp navigating 01 Navigacija v programu ESET SysInspector zraven imena vozlišča. Ko brskate po drevesni strukturi vozlišč in podrejenih vozlišč v oknu za krmarjenje, so v opisnem oknu prikazane številne podrobnosti za vsako vozlišče. Če brskate po elementih v opisnem oknu, so lahko v oknu s podrobnostmi za vsak element prikazane dodatne podrobnosti.

Spodaj so opisi glavnih vozlišč v oknu za krmarjenje in povezane informacije v opisnem oknu in oknu s podrobnostmi.

Opomba

Operacijski sistem je sestavljen iz različnih pomembnih jedrnih komponent, ki neprestano delujejo in omogočajo osnovne in bistvene funkcije za druge programe. V določenih primerih so takšni postopki prikazani v orodju ESET SysInspector, pot datoteke pa se začne z \??\. Ti znaki omogočajo optimizacijo pred zagonom za te postopke; varni so za sistem in kot taki pravilni.

Izvajajoči se postopki
To vozlišče vsebuje podatke o programih in postopkih, ki potekajo v času ustvarjanja poročila. V opisnem oknu najdete dodatne informacije o vsakem postopku, na primer dinamične knjižnice, ki jih uporabljajo postopki in njihova mesta v sistemu, ime dobavitelja programa, raven tveganja datoteke, idr.

V oknu s podrobnostmi so dodatne informacije o elementih, izbranih v opisnem oknu, na primer velikost datoteke ali njena razpršenost.

Omrežne povezave
V opisnem oknu je prikazan seznam postopkov in programov, ki komunicirajo prek omrežja s protokolom, izbranim v oknu za krmarjenje (TCP ali UDP), skupaj z oddaljenim naslovom, s katerim se program poveže. Prav tako lahko preverite naslove IP, dodeljene DNS-ju.

V oknu s podrobnostmi so dodatne informacije o elementih, izbranih v opisnem oknu, na primer velikost datoteke ali njena razpršenost.

Pomembni vnosi v registru
Vključuje seznam izbranih vnosov registra, ki so pogosto povezani z različnimi težavami v sistemu, na primer vnosi, ki navajajo zagonske programe, predmete za pomoč brskalniku, idr.

V opisnem oknu lahko poiščete datoteke, ki so povezane z določenimi vnosi registra. Dodatne podrobnosti so prikazane v oknu s podrobnostmi.

Storitve
V opisnem oknu je seznam datotek, ki so navedene kot storitve sistema Windows. V oknu s podrobnostmi lahko preverite, kako je storitev nastavljena za zagon, navedene pa so tudi določene podrobnosti datoteke.

Gonilniki
Seznam gonilnikov, nameščenih v sistemu.

Kritične datoteke
V opisnem oknu je prikazana vsebina kritičnih datotek, povezanih z operacijskim sistemom Microsoft Windows®.

Sistemske informacije
Prikazane so podrobne informacije o strojni ter programski opremi ter podatki o nastavljenih spremenljivkah okolja in uporabniških pravicah.

Podrobnosti o datoteki
Seznam pomembnih sistemskih datotek in datotek v mapi s programskimi datotekami. Dodatne informacije, ki se nanašajo na posamezne datoteke, najdete v opisnem oknu in oknu s podrobnostmi.

Vizitka
Informacije o programu ESET SysInspector

 

Navigacija v programu ESET SysInspector