Primerjaj

Funkcija primerjave omogoča uporabniku primerjavo dveh obstoječih dnevnikov. Rezultat te funkcije je niz elementov, ki ni skupen obema dnevnikoma. Funkcija je primerna, če želite na primer slediti spremembam v sistemu – če na primer zaznate delovanje zlonamerne kode.
 
Ko program zaženete, je ustvarjen nov dnevnik, ki je prikazan v novem oknu. Pomaknite se do Datoteka -> Shrani dnevnik, če želite dnevnik shraniti v datoteko. Dnevniške datoteke lahko pozneje odprete in jih pogledate. Če želite odpreti obstoječo datoteko, izberite v meniju možnost Datoteka-> Odpri dnevnik. V glavnem oknu programa ESET SysInspector je vedno prikazan le en dnevnik hkrati.

Opomba

Če primerjate dve dnevniški datoteki, izberite Datoteka -> Shrani dnevnik in shranite dnevnik kot datoteko v obliki zapisa ZIP; shranjeni bosta obe datoteki. Če pozneje odprete takšno datoteko, bodo dnevniki v njej samodejno primerjani.

 Če primerjate dva dnevnika, poteka to po načelu primerjave trenutno aktivnega dnevnika z dnevnikom, shranjenim v datoteki. Če želite primerjati dnevnike, izberite možnost Datoteka-> Primerjaj dnevnik in nato Izberi datoteko. Izbrani dnevnik bo primerjan z aktivnim v glavnem oknu programa. V nastalem dnevniku, imenuje se tudi primerjalni dnevnik, bodo prikazane razlike med tema dvema dnevnikoma.

Zraven prikazanih elementov so v programu SysInspector prikazani tudi simboli, ki označujejo razlike med primerjanima dnevnikoma.
Elementi, ki so označeni s simbolom Nod32 sinsp comp icons removed Primerjaj, so samo del aktivnega dnevnika in niso bili navedeni v odprtem primerjalnem dnevniku. Elementi, označeni s simbolom Nod32 sinsp comp icons added Primerjaj, pa so bili navedeni le v odprtem dnevniku in manjkajo v aktivnem.

Opis vseh simbolov, ki so lahko prikazani zraven elementov:

Nod32 sinsp comp icons added Primerjaj nova vrednost, ki ni navedena v prejšnjem dnevniku
Nod32 sinsp comp icons added in branch Primerjaj v delu drevesne strukture so nove vrednosti
Nod32 sinsp comp icons removed Primerjaj odstranjena vrednost, navedena v le v prejšnjem dnevniku
Nod32 sinsp comp icons removed in branch Primerjaj v delu drevesne strukture so odstranjene vrednosti
Nod32 sinsp comp icons replaced Primerjaj vrednost/datoteka je bila spremenjena
Nod32 sinsp comp icons replaced in branch Primerjaj v delu drevesne strukture so spremenjene vrednosti/datoteke
Nod32 sinsp comp icons got lower Primerjaj raven tveganja se je znižala/v prejšnjem dnevniku je bila višja
Nod32 sinsp comp icons got higher Primerjaj raven tveganja se je zvišala/v prejšnjem dnevniku je bila nižja

V razlagalnem delu, prikazanem v levem kotu, so opisani vsi simboli in navedena imena dnevnikov, ki jih primerjate.

Nod32 sinsp comp bar Primerjaj

Vsak primerjalni dnevnik lahko shranite v datoteko, ki jo lahko odprete pozneje.

Primer:

Ustvarite in shranite dnevnik ter tako zapišete prvotne informacije o sistemu v datoteko z imenom previous.xml. Ko ste spremenili sistem, odprite program SysInspector, da ustvari nov dnevnik. Shranite ga v datoteko z imenom current.xml.
Če želite slediti spremembam med tema dvema dnevnikoma, se pomaknite do možnosti v meniju Datoteka -> Primerjaj dnevnik. Program bo ustvaril primerjalni dnevnik, ki prikazuje razlike med dnevnikoma.

Isti rezultat dosežete, če uporabite to možnost v ukazni vrstici:

SysIsnpector.exe current.xml previous.xml

 

Primerjaj