Vzdrževanje dnevnika

Konfiguracija pisanja dnevnika programa ESET Smart Security je dostopna v oknu Nastavitve > Odpri celotno drevo dodatnih nastavitev… > Orodja… > Dnevniške datoteke…. Za dnevniške datoteke lahko izberete te možnosti:

  • Samodejno izbriši zapise - Vnosi v dnevnik, ki so starejši od navedenega števila dni, so samodejno izbrisani.
  • Samodejno optimiraj dnevniške datoteke - Dnevniške datoteke so samodejno defragmentirane, če je presežen navedeni odstotek neuporabljenih zapisov.
  • Najmanjša raven podrobnosti - Določa raven podrobnosti pri pisanju dnevnika

    Možnosti, ki so na voljo:

Diagnostični zapisi – Najpodrobnejša raven, v kateri so informacije, potrebne za natančno nastavljanje programa in vsi spodaj omenjeni zapisi.

Informativni zapisi- Informativna sporočila, vključno z uspešnimi posodobitvami, opozorili in napakami

Opozorila – Opozorilna sporočila in napake

Napake – Napake kot je »Napaka pri prenosu datoteke« in kritične napake

Kritične napake – Najmanj podrobna raven pisanja v dnevnik, v kateri so kritične sistemske napake (npr. protivirusna zaščita se ni zagnala, osebni požarni zid ne deluje itd.)

Vzdrževanje dnevnika