Obnavljanje iz karantene

Opozorilo

Po obnovitvi iz karantene morajo biti vse datoteke preverjene, ali je v njih zlonamerna koda.

Datoteke v karanteni lahko obnovite na prvotno mesto, iz katerega so bile izbrisane. Za to uporabite funkcijo Obnovi, ki je na voljo v priročnem meniju, in sicer tako, da z desno tipko miške kliknete dano datoteko v oknu karantene. V priročnem meniju je na voljo tudi možnost Obnovi v, s katero lahko uporabnik obnovi datoteke na drugo mesto in ne na prvotno mesto, s katerega so bile izbrisane. Možnost priročnega menija Obnovi in izključi iz pregledovanja je namenjena izključitvi sporočene grožnje od zaznave v datoteki. Datoteka bo obnovljena na prvotno mesto. Morate se zavedati, da datoteka ne bo več zaznana kot ta določena grožnja, ne bo pa kot taka izključena iz zaznavanja. Tako jo bo protivirusni modul zaznal, če bo pozneje okužena z drugim zlonamernim programom. Taka izključitev se lahko uporablja samo za določene vrste infiltracij.

Opomba

Če program pomotoma prenese v karanteno neškodljivo datoteko, jo obnovite in izključite iz pregleda ter pošljite ESET-ovi tehnični podpori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obnavljanje iz karantene