Namen razporejanja opravil

Razporejevalnik upravlja in zažene razporejena opravila z vnaprej določeno konfiguracijo in lastnostmi. Konfiguracija in lastnosti vsebujejo informacije, kot sta datum in čas ter določene profile, ki bodo uporabljeni med izvajanjem opravila.

Namen razporejanja opravil