Pošiljanje

V tem razdelku lahko izberete, ali naj se datoteke in statistični podatki pošiljajo prek oddaljenega skrbništva ESET ali neposredno v ESET. Če se želite prepričati, da so sumljive datoteke in statistični podatki poslani ESET-u, izberite možnost Prek oddaljenega skrbništva ali neposredno ESET-u. V tem primeru so datoteke in statistični podatki poslani z vsemi sredstvi, ki so na voljo. Pošiljanje sumljivih datotek prek oddaljenega skrbništva dostavi datoteke in statistične podatke v strežnik oddaljenega skrbništva, ki zagotovi njihovo zaporedno pošiljanje v ESET-ove virusne laboratorije. Če je izbrana možnost Neposredno ESET-u, so vse sumljive datoteke in statistični podatki poslani v ESET-ov laboratorij neposredno iz programa.

Tam, kjer datoteke čakajo na pošiljanje, se v oknu z nastavitvami aktivira gumb Pošlji zdaj . Če želite datoteke in statistične podatke poslati takoj, kliknite ta gumb.

Potrdite možnost Beleži poslane podatke in omogočite zapisovanje podatkov o pošiljanju datotek in statističnih podatkov. Ko se dokonča pošiljanje posamezne sumljive datoteke ali nekega statističnega podatka, se ustvari vnos v dnevniku dogodkov.

 

Pošiljanje