Ukazna vrstica

Protivirusni modul protivirusnega programa ESET NOD32 Antivirus lahko zaženete v ukazni vrstici – ročno (z ukazom »ecls«) ali s paketno datoteko (»bat«).

Kadar v ukazni vrstici zaženete pregledovalnik na zahtevo, uporabite te parametre in stikala:

Splošne možnosti:  
–help pokaži pomoč in končaj
–version pokaži različico in končaj
–base-dir=MAPA prenesi module iz MAPE
–quar-dir=MAPA MAPA za karanteno
–aind pokaži pokazatelja dejavnosti
–auto pregleda vse trde pogone v načinu čiščenja
   
Cilji:  
–files preglej datoteke (privzeto)
–no-files ne preglej datotek
–boots preglej zagonske sektorje (privzeto)
–no-boots ne preglej zagonskih sektorjev
–arch preglej arhive (privzeto)
–no-boots ne preglej arhivov
–max-archive-level=RAVEN najvišja mogoča RAVEN gnezdenja arhiva
–scan-timeout=OMEJITEV pregleduj arhive največ toliko sekund, kolikor znaša vrednost za OMEJITEV Kadar čas pregledovanja doseže to omejitev, se pregledovanje arhiva zaustavi in nadaljuje z naslednjo datoteko
–max-arch-size=VELIKOST preglej le bajte prve VELIKOSTI v arhivih (privzeto 0 = neomejeno)
–mail preglej e-poštne datoteke
–no-boots ne preglej e-poštnih datotek
–sfx preglej samoraztezne arhive
–no-boots ne preglej samorazteznih arhivov
–rtp preglej samoustvarjalne arhive
–no-boots ne preglej samoustvarjalnih arhivov
–exclude=MAPA izključi MAPO iz pregleda (primer izključitve več map: –izključi <prva>,<druga> …)
–subdir preglej podmape (privzeto)
–no-boots ne preglej podmap
–max-archive-level=RAVEN najvišja RAVEN gnezdenja podmape (privzeto 0 =neomejeno)
–symlink sledi simbolične povezave (privzeto)
–no-boots preskoči simbolične povezave
–ext-exclude=PRIPONE iz pregledovanja izključi PRIPONE, ločene z dvopičjem
   
Načini:  
–adware preglej, ali obstaja oglaševalna/vohunska/morebitno nevarna programska oprema
–no-adware ne preglej, ali obstaja oglaševalna/vohunska/morebitno nevarna programska oprema
–unsafe preglej, ali obstajajo morebitno nevarni programi
–no-unsafe ne preglej, ali obstajajo morebitno nevarni programi
–unwanted preglej, ali obstajajo morebitno neželeni programi
–no-unwanted ne preglej, ali obstajajo morebitno neželeni programi
–pattern uporabi definicije
–no-pattern ne uporabi definicij
–heur omogoči hevristiko
–no-heur onemogoči hevristiko
–adv-heur omogoči napredno hevristiko
–no-adv-heur onemogoči napredno hevristiko
   
Čiščenje:   
–action=DEJANJE izvedi DEJANJE v zvezi z okuženimi predmeti. Dejanja, ki so na voljo: nobeno, čiščenje, poziv
–quarantine kopiraj okužene datoteke v karanteno (dopolnilo DEJANJA)
–no-quarantine ne kopiraj okuženih datotek v karanteno
   
Dnevniki:   
–log-file=DATOTEKA zabeleži izhod v DATOTEKO
–log-rewrite prepiši izhodno datoteko (privzeto – dodaj)
–log-all v dnevnik zabeleži tudi čiste datoteke
–no-log-all v dnevnik ne zabeleži čistih datotek (privzeto)

Mogoče izhodne kode pregledovanja:

Opomba

Izhodne kode, ki so večje od 100 pomenijo, da datoteka ni bila pregledana in je zato lahko okužena.

0 – najdena ni bila nobena grožnja
1 – infiltracija je bila najdena in odstranjena
10 – nekaterih datotek ni bilo mogoče pregledati
50 – nekatere datoteke so ostale okužene
100 – druga napaka

 

Ukazna vrstica