Dnevniške datoteke

V dnevnikih so shranjeni podatki o pomembnih dogodkih: zaznane infiltracije, dnevniki pregledovalnikov na zahtevo in rezidenčnih pregledovalnikov ter podatki o sistemu.

Nod32 ea page logs Dnevniške datoteke

Zaznane grožnje

V dnevniku groženj so podrobni podatki o infiltracijah, ki jih zaznajo moduli protivirusnega programa ESET NOD32 Antivirus. Med podatke spadajo čas zaznave, ime infiltracije, mesto, izvedeno dejanje in ime uporabnika, ki je bil prijavljen v času, ko je bila zaznana infiltracija. Če želite iz dnevnika kopirati ali izbrisati eno ali več vrstic (ali izbrisati celoten dnevnik), uporabite priročni meni (z desno tipko miške kliknite element).

Dogodki

V dnevniku dogodkov so podatki o dogodkih in napakah, do katerih je prišlo v programu. Pogosto lahko s podatki v tem dnevniku poiščete rešitev za težavo, do katere pride v programu.

Pregled računalnika na zahtevo

V dnevniku pregledovalnika so podatki o rezultatih ročnega ali načrtovanega pregleda. Vsaka vrstica ustreza enemu računalniškemu kontrolniku. Navedeni so ti podatki: datum in čas pregleda, skupno število pregledanih, okuženih in počiščenih datotek ter trenutno stanje pregleda.

Pod možnostjo Dnevniki pregledovalnika na zahtevo dvokliknite vnos v dnevnik, če želite, da se podrobnosti prikažejo v ločenem oknu.
Prek priročnega menija (klik z desno tipko miške) lahko kopirate enega ali več označenih vnosov (v vseh vrstah dnevnikov).

Dnevniške datoteke