Privzete nastavitve 2

Nod32 ea default2 Privzete nastavitve 2

Opomba

V prvem kot tudi v drugem primeru, privzete nastavitve niso nastavljene v nastavitvi parametrov orodja ThreatSense. Ima svojo lasten razdelek z nastavitvami.

Povrnitev privzetih nastavitev z dodatnimi možnostmi.

Povrni privzete vrednosti le za nastavitve »…«

če izberete to možnost, se povrnejo privzete vrednosti v dejavnem razdelku nastavitev

Povrni privzete vrednosti za vse nastavitve

stanja vseh nastavitev programa bo znova nastavljeno na vrednosti, ki bi jih nastavitve imele po novi namestitvi

 

 

Privzete nastavitve 2