Glej dejavnost

Nod32 ea page activity Glej dejavnost 

Če želite trenutno dejavnost datotečnega sistema videti v obliki grafikona, kliknite Stanje zaščite > Glej dejavnost. Na dnu grafikona je časovna črta, ki na podlagi izbranega časovnega razpona sproti beleži dejavnost datotečnega sistema. Če želite spremeniti časovni razpon, kliknite Preklopi pogled. Možnosti, ki so na voljo so:

Korak 1 sekunda (zadnjih 10 minut) - Grafikon se osveži vsako sekundo, časovna črta pa pokriva zadnjih 10 minut
Korak 1 minuta (zadnjih 24 ur) - Ta grafikon se osveži vsako minuto, časovna črta pa pokriva zadnjih 24 ur
Korak 1 ura (zadnji mesec) - Grafikon se osveži vsako uro, časovna črta pa pokriva zadnji mesec
Korak 1 ura (izbrani mesec) - Grafikon se osveži vsako uro, časovna črta pa pokriva to število zadnjih izbranih mesecev: X

Navpična os predstavlja prebrane podatke (rdeča) in zapisane podatke (modra). Obe vrednosti sta podani v kilobajtih. Če se z miško pomaknete na prebrane podatke ali zapisane podatke v spodnji legendi, bo grafikon prikazoval le podatke za to vrsto dejavnosti.

Prav tako lahko v spustnem meniju Dejavnost izberete prikaz dejavnosti omrežja. Prikaz in možnosti grafikona so enaki za dejavnost datotečnega sistema in dejavnost omrežja, razen da so pri slednji prikazani prejeti podatki (rdeča) in poslani podatki (modra).

Glej dejavnost