Zapiši

Če ste CD/DVD izbrali kot ciljni nosilec podatkov, lahko na zavihku Zapiši določite dodatne parametre zapisovanja.

Opozorilo

To je privzeta možnost. Če uporabljate znova zapisljiv CD/DVD, so vsi podatki izbrisani.

Izbriši datoteko ISO Izberite to možnost, če želite izbrisati datoteke ISO, potem ko je ustvarjen obnovitveni CD ESET.
Brisanje omogočeno – vam omogoča, da izberete hitro brisanje in popolno brisanje.
Naprava za zapisovanje Izberite pogon za zapisovanje.

V razdelku o nosilcu podatkov so informacije o trenutnem nosilcu podatkov, vstavljenem v napravo CD/DVD.

Hitrost zapisovanja Iz spustnega menija izberite želeno hitrost. Pri izbiranju hitrosti zapisovanja morate upoštevati zmogljivost naprave za zapisovanje in vrsto uporabljenega CD-ja/DVD-ja.

 

Zapiši