Opozorila in obvestila

Nod32 ea config notice Opozorila in obvestila

Pošlji obvestila o dogodkih po e-pošti

Če želite aktivirati e-poštna obvestila, potrdite to polje.

strežnik SMTP Strežnik SMTP, ki se uporablja za pošiljanje obvestil.
Preverjanje pristnosti strežnika SMTP – Če strežnik SMTP zahteva preverjanje pristnosti, v ta polja vnesite veljavno uporabniško ime in geslo, s katerima je mogoč dostop do strežnika SMTP.
Naslov pošiljatelja – V tem polju je naveden naslov pošiljatelja, ki je prikazan v glavi e-poštnih obvestil.
Naslov prejemnika – V tem polju je naveden naslov prejemnika pošiljatelja, ki je prikazan v glavi e-poštnih obvestil.

Pošlji obvestila o dogodkih računalnikom v lokalnem omrežju s storitvijo Messenger

Če želite pošiljati sporočila računalnikom v lokalnem omrežju s storitvijo za pošiljanje sporočil sistema Windows®, potrdite to polje.

Pošlji obvestila tem računalnikom (ločite jih z vejico) – Vnesite imena računalnikov, ki bodo prejeli obvestila prek storitve za pošiljanje sporočil v sistemu Windows®.
Interval med pošiljanjem sporočil (v sek.) – Če želite spremeniti dolžino intervala med obvestili, ki so poslana prek lokalnega omrežja, vnesite želeni časovni interval v sekundah

Najmanjša raven podrobnosti za obvestila

določa najmanjšo raven podrobnosti v obvestilih, ki bodo poslana.

Urejanje oblike zapisa …

Komunikacija med programom in oddaljenim uporabnikom ali sistemskim skrbnikom se izvaja prek e-poštnih sporočil ali sporočil lokalnega omrežja (s storitvijo za pošiljanje sporočil v sistemu Windows®). Privzeta oblika zapisa sporočil z opozorili in obvestil je v večini primerov optimalna. V nekaterih primerih boste morda morali spremeniti obliko zapisa sporočil – kliknite Nastavitve …

Opozorila in obvestila