Razporejena opravila

Izbiranje vrste opravila.

Nod32 ea scheduler task Razporejena opravila

Razporejena opravila