Izključitev

Nod32 ea charon exclude Izključitev

V tem pogovornem oknu je mogoče dodati datoteko na seznam izključitev.
Skupino datotek lahko zajamete z nadomestnimi znaki. Vprašaj (?) predstavlja en spremenljivi znak, medtem ko zvezdica (*) predstavlja spremenljivi niz z nič ali več znaki.

Izključitev