Pošiljanje

Nod32 ea charon send Pošiljanje

Na kartici Pošiljanje lahko vsilite pošiljanje datotek in omogočite pisanje dnevnika podatkov, poslanih ESET-u.

  • Prek oddaljenega skrbništva ali neposredno ESET-u – Datoteke bodo poslane na vse načine, ki so na voljo.

  • Prek oddaljenega skrbništva – Sumljive datoteke bodo poslane strežniku oddaljenega skrbništva, kar pomeni, da bodo poslane ESET-ovim laboratorijem v nadaljnjo analizo.

  • Neposredno ESET-u – Če potrdite to polje, bodo sumljive datoteke poslane neposredno ESET-ovemu laboratoriju.

Pošlji zdaj

Če kliknete ta gumb, vsilite ročno pošiljanje zbranih datotek. Poslane bodo samo datoteke, ki so bile ocenjene kot primerne za pošiljanje.

Omogoči pisanje dnevnika

Če potrdite to polje, bo pošiljanje sumljivih datotek in paketov s statističnimi informacijami zabeleženo v dnevnik dogodkov.

Pošiljanje