Čiščenje

Nod32 ea config clean Čiščenje

Na tej kartici je mogoče konfigurirati način delovanja pregledovalnika za čiščenje okuženih datotek.

Ne čisti

Okužene datoteke ne bodo očiščene samodejno. Program bo pokazal okno z opozorilom, uporabniku pa bo omogočeno, da izbere dejanje.

Opozorilo

Če je v arhivu ena okužena datoteka ali več, sta za obravnavo arhiva na voljo dve možnosti. V standardnem načinu se arhiv, v katerem so vse datoteke okužene, izbriše. V načinu strogega čiščenja se arhiv izbriše, če je v njem vsaj ena okužena datoteka ne glede na stanje drugih datotek v njem.

Privzeta raven

Program bo poskusil samodejno očistiti ali izbrisati okuženo datoteko. Če samodejna izbira pravilnega dejanja ni mogoča, program ponudi izbiro dveh naslednjih dejavnosti. Enako se zgodi, če vnaprej določenega dejanja ni bilo mogoče dokončati.

Strogo čiščenje

Program bo očistil ali izbrisal vse okužene datoteke. Očiščene ali izbrisane bodo vse datoteke, razen sistemskih. Če jih ni mogoče očistiti, program ponudniku ponudi izbiro dejanja v oknu z opozorilom.

 

 

 

 

 

 

 

 

Čiščenje