Omejitve

Nod32 config limit Omejitve

V razdelku »Omejitve« lahko določite največjo velikost predmetov in ravni gnezdenja arhivov, ki bodo pregledani.

Največja velikost predmeta (bajti)
Določa največjo velikost objektov, ki bodo pregledani. Protivirusni modul bo nato pregledoval samo predmete, ki so manjši od določene velikosti. Priporočamo, da ne spreminjate privzete vrednosti, kajti po navadi to ni potrebno. To možnost smejo spreminjati le napredni uporabniki, ki imajo morda določene razloge, da iz pregledovanja izključijo večje predmete.

Najdaljši čas pregledovanja predmeta (v sekundah)
Določi največjo časovno vrednost za pregledovanje predmeta. Če je bila tukaj vnesena vrednost, ki jo je določil uporabnik, bo protivirusni modul prekinil pregledovanje predmeta po preteku tega časa, ne glede na to, ali je bilo pregledovanje dokončano. Ta možnost je sorodna s pregledovanjem arhivov.

Raven gnezdenja arhiva
Določa največjo globino pregledovanja arhivov. Priporočamo, da ne spreminjate privzete vrednosti 10, kajti to po navadi ni potrebno. Če je pregledovanje arhiva zaradi števila gnezdenih arhivov predčasno prekinjeno, bo arhiv ostal nepreverjen.

Največja velikost datoteke v arhivu (bajti)
Ta možnost vam omogoča, da določite največjo velikost datotek v arhivu (ko so ekstrahirane), ki bodo pregledane. Če je pregledovanje arhiva zato predčasno prekinjeno, bo arhiv ostal nepreverjen.

 

Omejitve