Nastavitve pregleda

Nod32 ea config scanner scan Nastavitve pregleda

Preglej nadomestne podatkovne tokove (ADS)

Nadomestni podatkovni tokovi (ADS), ki jih uporablja datotečni sistem NTFS, so povezave z datotekami in mapami, ki jih navadne tehnike pregledovanja ne zaznajo. Mnoge infiltracije se poskušajo izogniti zaznavanju, tako da se predstavijo kot nadomestni podatkovni tokovi.

Zaženi preglede v ozadju z nizko pomembnostjo

Vsak pregled porabi določeno količino sistemskih sredstev. Če delate s programi, ki porabijo veliko sistemskih sredstev, lahko aktivirate pregledovanje v ozadju z nizko prioriteto in prihranite sredstva za svoje programe.

Zapiši v dnevnik vse predmete

Če je izbrana ta možnost, bodo v dnevniški datoteki prikazane vse pregledane datoteke, tudi neokužene.

Omogoči pametno optimiranje

Pametno optimiranje je zasnovano tako, da izboljša pregledovanje sistema za zlonamerno kodo. Če je ta možnost omogočena, poveča hitrost pregledovanja, ne da bi sistemu zapostavljala ali nanj negativno vplivala.

 

Ohrani časovni žig zadnjega dostopa
Preverite to možnost, če želite ohraniti originalni čas dostopa do pregledane datoteke, namesto da bi se ta posodobil (npr. za uporabo s sistemi za varnostno kopiranje podatkov).

Preglej dnevnik

S to možnostjo lahko omogočite/onemogočite ogled dnevnika. Če možnost potrdite, se podatki v oknu prikaza pomikajo navzgor.

Prikaži obvestilo o dokončanem pregledu v ločenem oknu

Odpre samostojno okno s podatki o rezultatih pregleda. Če želite več informacij, glejte razdelek z opisom dokončanih pregledov.

 

Nastavitve pregleda