Pregledovanje je bilo uspešno zaključeno

Nod32 ea scan finishwindow Pregledovanje je bilo uspešno zaključeno

Rezultati pregleda. Če je bilo pregledovanje premaknjeno v ozadje, so rezultati pregleda prikazani v samostojnem oknu. Vključeni so ti podatki:

  • čas, potreben za pregled
  • število vseh pregledanih predmetov
  • število okuženih predmetov, najdenih med pregledom
  • število uspešno počiščenih predmetov

 

Pregledovanje je bilo uspešno zaključeno