Sprotna zaščita datotečnega sistema

Nod32 ea config amon Sprotna zaščita datotečnega sistema

Omogoči sprotno zaščito datotečnega sistema

omogoči/onemogoči sprotno zaščito datotečnega sistema

Nastavitve parametrov orodja ThreatSense

Možnosti dodatnih nastavitev, na primer datotečnih pripon, ki jih želite nadzirati, uporabljenih načinov zaznavanja itd. Če želite odpreti okno z dodatnimi možnostmi pregledovalnika, kliknite Nastavitve ….

Nosilci podatkov za pregled

V tem razdelku je mogoče določiti medije za pregledovanje:

Lokalni pogoni

Omogoča nadzor vseh lokalnih trdih diskov

Izmenljivi mediji

Če želite omogočiti preverjanje izmenljivega nosilca podatkov, potrdite polje.

Omrežni pogoni

Pregleda vse preslikane pogone

Pregled ob

V tem razdelku je mogoče določiti dejanja, ki bodo sprožila pregledovanje:

Odpiranje datotek

Omogoča ali onemogoča pregledovanje odprtih datotek.

Ustvarjanje datotek

Omogoči/onemogoči pregledovanje novoustvarjenih ali spremenjenih datotek.

Izvedba datotek

Omogoča ali onemogoča pregledovanje izvedenih datotek.

Dostop do disket

Omogoča ali onemogoča pregledovanje, sproženo z dostopom do disketnega pogona.

Zaustavitev računalnika

Omogoči/onemogoči preverjanje med zaustavljanjem računalnika.

 

Samodejni zagon sprotne zaščite datotečnega sistema

Priporočamo, da to možnost pustite potrjeno, tako da se bo ob zagonu računalnika zagnala sprotna zaščita.

Sprotna zaščita datotečnega sistema