Dodatne nastavitve

Nod32 ea config advanced amon Dodatne nastavitve

Dodatni parametri orodja ThreatSense za nove in spremenjene datoteke

Da bi zmanjšali porabo sistemskih sredstev, se spodnje nastavitve uporabijo le za ustvarjanje oziroma spreminjanje datotek:

Samoustvarjalni arhivi

Preklopi pregledovanje samoustvarjalnih arhivov.

Samodejno raztegljivi arhivi

Preklopi pregledovanje samodejno raztegljivih arhivov (SFX).

Napredna hevristika

Vklopi/izklopi napredno hevristiko. Napredna hevristika zaznava novoustvarjene grožnje, preden izide posodobitev zbirke virusnih definicij.

Privzete nastavitve pregleda arhiva

Če izberete to možnost, so uporabljeni privzeti parametri pregleda arhiva.

Raven gnezdenja arhiva

Prekličite izbor privzetih nastavitev pregleda arhiva in navedite najvišjo mogočo raven pregledovanja za arhive.

Največja velikost datotek

Omogoča, da nastavite največjo velikost datotek za arhive, ki jih želite pregledati.

Dodatni parametri orodja ThreatSense za izvedljive datoteke

Napredna hevristika za izvedbo datoteke

Privzeto se napredna hevristika ne uporablja, kadar so izvedene datoteke. Vendar boste v nekaterih primerih morda želeli omogočiti to možnost. Zavedajte se, da napredna hevristika zaradi zvišanih sistemskih zahtev lahko upočasni izvajanje nekaterih programov.

 

Napredna hevristika za izvedbo datotek iz izmenljivih nosilcev podatkov

Če je omogočeno, se pregledovanje z napredno hevristiko uporablja med izvajanjem izvedljivih datotek iz izmenljivih nosilcev podatkov. Kliknite gumb Izjeme in določite izmenljive nosilce podatkov, za katere se uporabljajo parametri orodja ThreatSense (napredna hevristika je tu privzeto onemogočena).

 

izmenljivi nosilci podatkov

Blokiraj izmenljive nosilce podatkov
Izberite to možnost, če želite blokirati izmenljive nosilce podatkov, priključene v računalnik. Če želite, da bi bili nekateri nosilci podatkov na voljo, jih izključite iz blokiranja (kliknite gumb Izključitve…).

Dodatne nastavitve