Oblika zapisa izključitev

Ko konfigurirate izključitve v rezidenčnem pregledovalniku, lahko uporabite posebne simbole – nadomestne znake, kot sta »*« in »?«.

Primeri:
– Če želite izključiti vse datoteke v mapi, vnesite pot do nje in uporabite masko »*.*«.
– Če želite izključiti le datoteke doc, uporabite masko »*.doc«.
– Če ima ime izvedljive datoteke določeno število znakov (in so ti znaki različni), vi pa zagotovo poznate le prvi znak (recimo »D«), uporabite to obliko zapisa: »D????.exe«. Vprašaji nadomestijo manjkajoče (neznane) znake.

 

Oblika zapisa izključitev