Vnovični pregled sporočil

Nod32 ea dialog mailplugins processing messages Vnovični pregled sporočil

Orodna vrstica protivirusnega programa ESET NOD32 je vgrajena v odjemalce e-pošte in omogoča uporabniku več možnosti pregledovanja e-pošte Možnost »Vnovični pregled sporočil« omogoča dva načina pregledovanja:

Vsa sporočila v trenutni mapi pregled vseh sporočil v trenutno prikazani mapi
Le izbrana sporočila pregled le tistih sporočil, ki jih izbere uporabnik

Element Znova preglej tudi že pregledana sporočila omogoča, da so pregledana tudi sporočila, ki jih je modul za neželeno pošto že pregledal.

 

Vnovični pregled sporočil