Oddaljeno skrbništvo

ESET Remote Administrator je program, ki upravlja izdelke podjetja ESET v večjih omrežjih. Z oddaljenim skrbništvom lahko nadzorujete program, kot bi delali neposredno v računalniku. Lahko nameščate, konfigurirate, si ogledujete dnevnike, razporejate opravila posodabljanja, pregledujete opravila itd. Za komunikacijo med strežnikom ESET Remote Administrator (ERAS) in programom ESET mora biti nastavljena pravilna konfiguracija na obeh točkah.

Nod32 ea config ra Oddaljeno skrbništvo

Vzpostavi povezavo s strežnikom oddaljenega skrbništva

Potrdite polje, če želite vzpostaviti povezavo med varnostnim izdelkom ESET in strežnikom ERAS

Interval med vzpostavljanjem povezave s strežnikom (v min.)

Določa, kako pogosto program ESET Smart Security vzpostavi povezavo s strežnikom ERAS in pošlje podatke.

Primarni strežnik, sekundarni strežnik
Običajno je potrebno konfigurirati le primarni strežnik. Če v omrežju izvajate več strežnikov ERA, lahko izberete, ali boste dodali še eno, sekundarna povezavo s strežnikom ERA. Služil bo kot nadomestna rešitev. Torej, če do primarnega strežnika ne boste mogli dostopati, bo varnostna rešitev ESET samodejno vzpostavila povezavo s sekundarnim strežnikom ERA. Sočasno bo poskušala znova vzpostaviti povezavo s primarnim strežnikom. Ko je ta povezava znova aktivna, bo varnostna rešitev ESET preklopila nazaj na primarni strežnik. Konfiguriranje dveh strežniških profilov oddaljenega skrbništva je najbolj uporabno za mobilne odjemalce s prenosniki, tako da vzpostavite povezavo iz lokalnega omrežja in izven omrežja.

Naslov strežnika

Določite ime DNS ali naslov IP strežnika, v katerem se izvaja strežnik ERAS.

Vrata

V tem polju je vnaprej določena vrednost. Če je mogoče, naj privzeta vrata za vzpostavljanje povezave s strežnikom ERAS ostanejo nespremenjena.

Preverjanje pristnosti strežnika oddaljenega skrbništva

Tukaj lahko po potrebi vnesete geslo za vzpostavljanje povezave s strežnikom RAS.

 

Nikoli ne vzpostavi povezave s strežnikom z nezavarovano komunikacijo

Označite to možnost, če želite onemogočiti vzpostavljanje povezave s strežniki ERA, kjer je omogočen dostop brez preverjanja pristnosti (glejte konzole ERA > Možnosti strežnika > Varnost > Odjemalcem omogoči dostop brez preverjanja pristnosti).

Oddaljeno skrbništvo