Način posodobitve

Na kartici Način posodobitve so možnosti, povezane s posodabljanjem komponent programa.

V razdelku Posodabljanje komponente programa so na voljo tri možnosti:    

  • Nikoli ne posodobi komponent programa
  • Vedno posodobi komponente programa
  • Vprašaj me pred prenosom komponent programa 

Če izberete možnost Nikoli ne posodobi komponent programa, ob ESET-ovi izdaji nove posodobitve komponente programa ta ne bo prenesena in v izbrani delovni postaji ne bo posodobljena nobena komponenta programa. Če izberete možnost Vedno posodobi komponente programa, bodo komponente programa posodobljene vsakič, ko bo v ESET-ovih strežnikih za posodabljanje na voljo nova posodobitev; komponente programa bodo nadgrajene na preneseno različico. Tretjo možnost, Vprašaj me pred prenosom komponent programa, izberite, če želite zagotoviti, da program vpraša uporabnika za potrditev prenosa posodobitev komponent programa, ko so te posodobitve na voljo. V tem primeru se prikaže pogovorno okno z informacijami o razpoložljivih posodobitvah komponent programa in z možnostma, da prenos potrdite ali zavrnete. Če potrdite, so posodobitve prenesene in namestijo se nove komponente programa.
Privzeta možnost za posodobitev komponent programa je Vprašaj me pred prenosom komponent programa.

Nod32 ea config update mode Način posodobitve

Ko namestite posodobitev komponent programa, morate znova zagnati sistem, da zagotovite popolno delovanje vseh modulov. V razdelku Ponovni zagon po nadgradnji komponente programa lahko uporabnik izberete eno od treh možnosti:

  • Računalnika nikoli ne zaženi znova
  • Predlagaj ponovni zagon računalnika, če je potreben
  • Če je treba, znova zaženi računalnik brez obvestila

Privzeta možnost za ponovni zagon je Predlagaj ponovni zagon računalnika, če je potreben. Izbiranje najprimernejših možnosti za posodobitve komponent programa na kartici Način posodobitve je odvisen od posamezne delovne postaje, saj bodo te nastavitve uporabljene v njej. Zavedati se morate, da so delovne postaje in strežniki različni – če se na primer strežnik samodejno znova zažene po nadgradnji programa, lahko to povzroči veliko škodo.

Način posodobitve