Vzpostavljanje povezave z lokalnim omrežjem

Opozorilo

Ko je omogočena možnost Trenutni uporabnik ali Navedeni uporabnik, lahko pri spreminjanju identitete programa na želenega uporabnika pride do napake. Zato priporočamo vstavljanje podatkov za preverjanje lokalnega omrežja v glavnem razdelku nastavitev posodabljanja. V razdelku nastavitev posodabljanja lahko podatke za preverjanje pristnosti vnesete tako: ime_domene\uporabnik (če gre za delovno skupino, vnesite v obliki »ime_delovne_skupine\ime«) in geslo uporabnika. Ko posodabljate prek različice HTTP lokalnega strežnika, ni zahtevano preverjanje pristnosti.

Ko posodabljate prek lokalnega strežnika, v katerem se izvaja operacijski sistem NT, je privzeto zahtevano preverjanje pristnosti za vsako omrežno povezavo. V večini primerov v lokalnem računu sistema ni zadostnih pravic za dostopanje do mape zrcalnega strežnika (v kateri so kopije posodobitvenih datotek). V tem primeru vnesite uporabniško ime in geslo v razdelek z nastavitvami posodabljanja ali navedite račun, iz katerega bo program dostopal do zrcalnega strežnika za posodabljanje.
Ta račun konfigurirate tako, da odprete kartico Lokalno omrežje.  V razdelku Vzpostavi povezavo z lokalnim omrežjem kot so na voljo možnosti Sistemski račun (privzeto), Trenutni uporabnik in Navedeni uporabnik.

Nod32 ea config update lan Vzpostavljanje povezave z lokalnim omrežjem

Če želite za preverjanje pristnosti uporabiti sistemski račun, izberite Sistemski račun. Če v glavnem razdelku z nastavitvami posodabljanja ni navedenih podatkov za preverjanje pristnosti, se postopek preverjanja pristnosti ne izvede.
Če želite zagotoviti, da program preveri pristnost s trenutno prijavljenim uporabniškim računom, izberite možnost Trenutni uporabnik. Slaba stran te rešitve je, da program ne more vzpostaviti povezave s strežnikom za posodabljanje, če trenutno ni prijavljen noben uporabnik.
Če želite, da program za preverjanje pristnosti uporabi določen uporabniški račun, izberite možnost Navedeni uporabnik.

Privzeta možnost za povezavo z lokalnim omrežjem je Sistemski račun.

Vzpostavljanje povezave z lokalnim omrežjem