Drugi

V tem razdelku lahko konfigurirate razne druge parametre orodja za pregledovanje ThreatSense.

Zapiši v dnevnik vse predmete
Vpliv te možnosti je odvisen od vrste pregledovalnika (sprotni pregledovalnik, pregledovalnik na zahtevo). Če v pregledovalniku na zahtevo aktivirate pisanje dnevnika, bo program v dnevnik zapisal vse pregledane predmete, vključno s čistimi datotekami. V sprotni zaščiti datotečnega sistema ta možnost zagotavlja, da so v primeru, ko je v arhivu najdena infiltracija, v dnevniku pregleda vse datoteke v arhivu, tudi tiste, ki so označene kot čiste.

Razdelek »Drugo« vam nudi te dodatne funkcije:

Preglej nadomestne podatkovne tokove (ADS)
Nadomestni podatkovni tokovi (ADS), ki jih uporablja datotečni sistem NTFS, so povezave z datotekami in mapami, ki jih navadne tehnike pregledovanja ne zaznajo. Mnoge infiltracije se poskušajo izogniti zaznavanju, tako da se predstavijo kot nadomestni podatkovni tokovi.

Zaženi preglede v ozadju z nizko pomembnostjo
Vsak pregled porabi določeno količino sistemskih sredstev. Če delate s programi, ki močno obremenijo sistemska sredstva, lahko aktivirate pregledovanje v ozadju z nizko pomembnostjo in sredstva prihranite za svoje programe.

Ohrani časovni žig zadnjega dostopa
Preverite to možnost, če želite ohraniti originalni čas dostopa do pregledane datoteke, namesto da bi se ta posodobil (npr. za uporabo s sistemi za varnostno kopiranje podatkov).

Preglej dnevnik
S to možnostjo lahko omogočite/onemogočite ogled dnevnika. Če možnost potrdite, se podatki v oknu prikaza pomikajo navzgor.

Prikaži obvestilo o dokončanem pregledu v ločenem oknu
Odpre samostojno okno s podatki o rezultatih pregleda.

 

Drugi