Omejitve

To so meje velikosti predmetov in arhivov, ki jih je treba pregledati, ali so v njih grožnje:

Največja velikost predmeta (v bajtih)
V to polje lahko vnesete številko, ki predstavlja največjo velikost predmetov. Protivirusni modul bo nato pregledoval samo predmete, ki so manjši od določene vrednosti. Priporočljivo je, da ohranite privzeto vrednost, saj običajno ni razloga za spremembo. Vse spremembe naj opravijo napredni uporabniki, ki morda želijo večje predmete izključiti iz pregledovanja.

Najdaljši čas pregledovanja predmeta (v sekundah)
Določi največjo časovno vrednost za pregledovanje predmeta. Če uporabnik nastavi vrednost, bo protivirusni modul ustavil pregledovanje trenutnega predmeta, ne glede na to, ali je bilo pregledovanje zaključeno ali ne.

Raven gnezdenja arhiva
Določa največjo globino protivirusnega pregledovanja arhivov. Priporočljivo je, da ohranite privzeto vrednost 10, saj običajno ni razloga za spremembo. Če je pregledovanje arhiva zato predčasno prekinjeno, bo arhiv ostal nepreverjen.

Največja velikost datoteke v arhivu (v bajtih)
Tu lahko določite največjo velikost datotek v arhivu (ko so ekstrahirane), ki se pregleduje. Če je pregledovanje arhiva zato predčasno prekinjeno, bo arhiv ostal nepreverjen.

 

Omejitve