Pripone

Pripona je del imena datoteke in je od drugega dela imena ločena s piko. S pripono je označena vrsta in vsebina datoteke. V tem razdelku z nastavitvami parametrov orodja ThreatSense je mogoče določiti vrsto datotek, ki naj se pregledajo.

Privzeto se pregledajo vse datoteke ne glede na pripono. Na seznam datotek, ki so izključene iz pregledovanja, je mogoče dodati katero koli pripono. Če potrditveno okno Preglej vse datoteke ni potrjeno, se naslov seznama spremeni v seznam pregledanih datotek. Navaja vnaprej določeno nastavitev najpogostejših vrst datotek. Z gumboma Dodaj in Odstrani lahko omogočite ali prepoveste pregledovanje želenih pripon.

Če želite omogočiti pregledovanje datotek brez pripon, potrdite možnost Preglej datoteke brez pripon.

Izključitev datotek iz pregledovanja je smiselno, če je pregledovanje nekaterih datotek vzrok za nepravilno delovanje programa z uporabo pripon. Na primer, morda je bolje, če pri uporabi strežnika MS Exchange izključite pripone EDB, EML in TMP.

 

Pripone