Profili pregleda

Priljubljene parametre za pregled računalnika je mogoče shraniti v profile. Prednost ustvarjanja profilov je, da jih lahko redno uporabljate za pregledovanje v prihodnosti. Priporočamo vam, da ustvarite toliko profilov (z različnimi cilji in načini pregleda ter drugimi parametri), kolikor jih redno uporabljate.

Če želite ustvariti nov profil, ki ga je mogoče večkrat uporabiti v prihodnosti, krmarite do možnosti Napredne nastavitve (F5) in nato do Pregled računalnika na zahtevo. Na desni strani kliknite gumb »Profili …«. Prikaže se seznam obstoječih profilov pregleda in možnost, da ustvarite novega. V možnosti Nastavitev parametrov orodja ThreatSense je opisan posamezen parameter nastavitev pregleda. Tako boste lažje ustvarili profil pregleda, ki bo ustrezal vašim potrebam.

Primer:
Recimo, da želite ustvariti lasten profil pregleda in da vam deloma ustreza konfiguracija, ki je dodeljena profilu »Smart Scan«. Ne želite pa pregledati samoustvarjalnih arhivov ali morebitnih nevarnih programov, toda želite uporabiti strogo čiščenje. V oknu »Profili konfiguracije« kliknite gumb »Dodaj« in nato v spustnem meniju s profili med nastavitvami za kopiranje izberite profil »Smart Scan«. Nato prilagodite preostale parametre tako, da ustrezajo vašim zahtevam.

Nod32 ea profile new Profili pregleda

 

Profili pregleda