Napredne nastavitve

Privzeto se datotek, ki so že bile pregledane, ne pregleduje še enkrat, razen če so bile spremenjene, in sicer zato, da se zagotovi najmanjši odtis sistema pri uporabi sprotne zaščite datotečnega sistema (datoteke so nemudoma ponovno pregledane po vsaki posodobitvi zbirke virusnih definicij). Če želite vse datoteke pregledati vedno, ko nekdo dostopi do njih, onemogočite možnost Optimirano pregledovanje v oknu dodatnih nastavitev Sprotna zaščita datotečnega sistema.

Sprotna zaščita datotečnega sistema se zažene ob zagonu sistema in zagotavlja neprekinjeno pregledovanje. V posebnih primerih (na primer če je prišlo do spora z drugim sprotnim pregledovalnikom), se lahko sprotno zaščito prekine tako, da onemogočite možnost Samodejni zagon sprotne zaščite datotečnega sistema.

Napredna hevristika privzeto ni uporabljena, kadar so datoteke izvedene, lahko pa jo omogočite tako, da izberete možnost Napredna hevristika za izvedbo datoteke. Če omogočite to možnost, se bo zaradi povečanih sistemskih zahtev morda upočasnilo izvajanje nekaterih programov.

 

 

Napredne nastavitve