Preverjanje novoustvarjenih in spremenjenih datotek

Pri novoustvarjenih datotekah je verjetnost okužbe večja kot pri obstoječih datotekah in se pregledujejo z dodatnimi parametri. Poleg splošnih načinov pregledovanja na podlagi definicij se uporabi še napredna hevristika, kar močno izboljša stopnje zaznavanja. Pregledane so tudi samodejno raztegljive datoteke (SFX) in samoustvarjalni arhivi (notranje stisnjene izvedljive datoteke). Privzeto se arhivi pregledujejo do desete ravni gnezdenja in se preverjajo, ne glede na njihovo dejansko velikost. Če želite spremeniti nastavitve pregleda arhiva, prekličite izbor možnosti Privzete nastavitve pregleda arhiva.

 

Preverjanje novoustvarjenih in spremenjenih datotek