Ravni čiščenja

Sprotna zaščita vključuje tri ravni čiščenja.

  • Na prvi ravni se prikaže okno z opozorilom z možnostmi, ki so na voljo za vsako najdeno infiltracijo. Uporabnik mora za posamezno infiltracijo izbrati eno dejanje. Ta raven je namenjena naprednejšim uporabnikom, ki vedo, kaj morajo narediti s posamezno vrsto infiltracije.
  • Na srednji ravni se samodejno izbere in izvede vnaprej določeno dejanje (glede na vrsto infiltracije). Signal o zaznavi in brisanju okužene datoteke pošlje sporočilo v spodnjem desnem vogalu zaslona. Toda dejanje se ne izvede samodejno, če je infiltracija v arhivu, kjer so tudi čiste datoteke; prav tako se ne izvede za predmete, za katere ni vnaprej določenega dejanja.
  • Tretja raven je najbolj »agresivna« – očistijo se vsi okuženi predmeti. Ker se na tej ravni lahko izgubijo pomembne datoteke, vam priporočamo, da jo uporabite le v posebnih priložnostih.

Nod32 ea config clean Ravni čiščenja

 

Ravni čiščenja