Odstranjevanje infiltracij

Če prejmete okuženo e-poštno sporočilo, se prikaže okno z opozorilom. V oknu z opozorilom so prikazani ime pošiljatelja, e-pošta in ime infiltracije. V spodnjem delu okna so na voljo možnosti, povezane z zaznanim predmetom. Največkrat priporočamo, da izberete možnost »Očisti« ali »Izbriši«. V posebnih primerih, kadar želite prejeti okuženo datoteko, izberite možnost »Pusti«. Če je omogočena najvišja raven čiščenja, se prikaže informativno sporočilo, kjer ni na voljo nobena možnost za okužene predmete.

 

Odstranjevanje infiltracij