Združljivost

Pri sprejemanju sporočil lahko v nekaterih e-poštnih programih naletite na težave (če na primer prejemate sporočila s počasno internetno povezavo, lahko zaradi pregledovanja pride do časovnih omejitev). V tem primeru poskusite spremeniti način izvajanja nadzora. Zmanjšanje ravni nadzora lahko vpliva na proces čiščenja.

Če je omogočen način največje mogoče učinkovitosti , se infiltracije odstranijo iz okuženih sporočil (če sta aktivirani možnosti Izbriši ali Očisti ali če je omogočena najvišja oziroma srednja raven čiščenja), informacije o infiltraciji pa se vstavi pred prvotno zadevo e-pošte.

Srednja raven združljivosti spremeni način prejemanja sporočil. Sporočila se postopoma pošiljajo e-poštnemu odjemalcu – ko je zaključen prenos zadnjega dela sporočila, bo pregledano, ali so v njem infiltracije. Vendarle se s to ravnjo nadzora tveganje okužbe poveča. Raven čiščenja in obravnave označevalnih sporočil (opozorila, ki so dodana v vrstico z zadevo in telo e-pošte) je enakovredno nastavitvi z najvišjo ravnjo učinkovitosti.

Če je izbrana najvišja raven združljivosti , program v oknu z opozorilom obvesti uporabnika, da je prejel okuženo sporočilo. V vrstico z zadevo ali telo poslanih e-poštnih sporočil niso dodane informacije o okuženih datotekah in infiltracije niso samodejno odstranjene. Infiltracije mora izbrisati uporabnik v e-poštnem odjemalcu.

Nod32 ea config epfw scan pop3 comp Združljivost

 

Združljivost