Upravljanje naslovov

V tem razdelku navedete naslove HTTP, ki jih želite blokirati, dovoliti ali izključiti iz preverjanja.
Gumbi Dodaj, Spremeni, Odstrani in Izvozi omogočajo upravljanje seznamov naslovov. Do spletnih mest s seznama blokiranih naslovov dostop ne bo mogoč. Do spletnih mest s seznama izključenih naslovov lahko dostopate brez preverjanja prisotnosti zlonamerne kode. Če omogočite možnost Dovoli dostop le do naslovov HTTP s seznama dovoljenih naslovov, bodo dostopni le naslovi s seznama dovoljenih naslovov, vsi ostali naslovi HTTP pa bodo blokirani.

Na vseh seznamih je mogoče uporabiti posebna simbola * (zvezdica) in ? (vprašaj). Z zvezdico nadomestite poljuben niz znakov, z vprašajem pa poljuben simbol. Še posebej pazljivi bodite, ko določate izključene naslove, saj lahko seznam vsebuje le zaupanja vredne in varne naslove. Poleg tega se prepričajte, da ste na tem seznamu pravilno uporabili simbola * in ?. Če želite aktivirati seznam, izberite možnost Aktivni seznami. Če želite pri vnosu naslovov s trenutnega seznama prejeti obvestilo, izberiteObvesti, kadar uporabljaš naslov s seznama.

 

Upravljanje naslovov