Vnos uporabniškega imena in gesla

Če želite zagotoviti najboljše delovanje programa, morate omogočiti samodejno posodabljanje programa. To je mogoče le, če v nastavitve posodabljanja vnesete pravilne podatke za preverjanje pristnosti (uporabniško ime in geslo).

Če uporabniškega imena in gesla niste vnesli med namestitvijo, lahko to storite zdaj. V glavnem oknu programa izberite Posodobitev in nato Vnos uporabniškega imena in gesla. Prikažejo se podrobnosti o licenci. V okno s podrobnostmi o licenci vnesite podatke, ki ste jih prejeli z licenco izdelka.

Nod32 ea settings update username Vnos uporabniškega imena in gesla

 

Vnos uporabniškega imena in gesla