En infiltrering har identifierats

Datorn kan infiltreras från många olika håll: via webbsidor, delade mappar eller e-post eller från flyttbara lagringsenheter (USB-enheter, externa enheter, CD- och DVD-skivor, disketter o.s.v.).

Om datorn visar tecken på att ha blivit infekterad av skadlig programvara, till exempel om den har blivit långsammare eller ofta låser sig, rekommenderas det att du gör följande:

  • Öppna ESET NOD32 Antivirus > Genomsökning av datorn
  • Klicka på knappen Smart genomsökning (mer information hittar du under Smart genomsökning).
  • När genomsökningen har slutförts visas antalet genomsökta, infekterade och rensade filer i loggen.

Om du endast vill genomsöka en viss del av disken väljer du Anpassad genomsökning och anger vad som ska genomsökas efter virus.

Ett allmänt exempel för hur infiltreringar hanteras i ESET NOD32 Antivirus: anta att en infiltrering identifieras av realtidsövervakaren av filsystemet, där standardnivån för rensning används. Ett försök görs att rensa eller ta bort filen. Om det inte finns någon fördefinierad åtgärd som ska vidtas för realtidsskyddsmodulen visas ett varningsfönster och du uppmanas att ange ett alternativ. Vanligtvis finns alternativen Rensa, Ta bort och Lämna tillgängliga. Det rekommenderas inte att du anger Lämna, eftersom det innebär att den eller de filer som är infekterade förblir orörda. Det enda undantaget är när du är säker på att filen är ofarlig och har identifierats av misstag.

Rensning och borttagning
Utför rensning om en ren fil har angripits av ett virus som har lagt till skadlig kod i den rena filen. Om deta är fallet ska du först försöka rensa den infekterade filen så att den återgår till ursprungsläget. Om filen endast består av skadlig kod tas den bort.

Nod32 ea antivirus behavior and user interaction 01 En infiltrering har identifierats

Om en infekterad fil är “låst” eller används av en systemprocess tas den vanligtvis inte bort förrän den har släppts (normalt efter det att systemet har startats om).

Ta bort filer i arkiv
I standardläget tas hela arkivet endast bort om det bara innehåller infekterade filer och inga rena filer. I standardläget tas inte arkiv bort om de även innehåller ofarliga rena filer. Var dock försiktig när du utför en genomsökning med strikt rensning. Om strikt rensning används tas hela arkivet bort om det innehåller minst en infekterad fil, oavsett status för de andra filerna i arkivet.

En infiltrering har identifierats