Genomsökning av datorn

Om du misstänker att datorn är infekterad (om den exempelvis uppför sig onormalt) ska du köra en genomsökning av datorn och identifiera eventuella infiltreringar. Av säkerhetsskäl är det mycket viktigt att genomsökningar av datorn inte endast utförs när en infektion misstänks, utan att de utförs regelbundet som en del av rutinåtgärder för säkerhet. Med regelbunden genomsökning går det att hitta infiltreringar som inte identifierades av realtidsskannern när de sparades på disken. Detta kan inträffa om realtidsskannern var inaktiverad vid infektionstillfället, eller om virussignaturdatabasen var inaktuell.

Det rekommenderas att du utför en genomsökning av datorn minst en eller två gånger i månaden. Det går att konfigurera genomsökning som en schemalagd aktivitet i Verktyg > Schemaläggaren.

Nod32 ea scanner main Genomsökning av datorn

 

Genomsökning av datorn