Genomsökningsprofiler

Det går att spara önskade genomsökningsparametrar för datorn till profiler. Fördelen med att skapa genomsökningsprofiler är att de kan användas flera gånger för genomsökning i framtiden. Det rekommenderas att du skapar så många profiler (med olika genomsökningsobjekt, genomsökningsmetoder och andra parametrar) som användaren använder sig av regelbundet.

Om du vill skapa en ny profil som kan användas flera gånger för genomsökningar i framtiden går du till Avancerade inställningar (F5) > Genomsökning av datorn. Klicka på Profiler… till höger så att en lista med befintliga genomsökningsprofiler visas tillsammans med ett alternativ för att skapa en ny profil. I avsnittet Parameterinställningar för ThreatSense-motorn beskrivs alla parametrarna i genomsökningsinställningen. Detta hjälper dig att skapa en genomsökningsprofil som passar för dina behov.

Exempel:
Anta att du vill skapa en egen genomsökningsprofil och att konfigurationen som har tilldelats till profilen Smart Scan delvis är lämplig. Du vill dock inte genomsöka internt packade filer eller potentiellt farliga program, och dessutom vill du använda strikt rensning. I fönstret Konfigurationsprofiler klickar du på Lägg till. Ange därefter profilen Smart Scan i menyn Kopiera inställningar från profil. Justera därefter de återstående parametrarna så att de uppfyller dina behov.

Nod32 ea profile new Genomsökningsprofiler

 

Genomsökningsprofiler