Typ av genomsökning

Det finns två tillgängliga typer. Med alternativet Smart genomsökning genomsöks datorn snabbt utan att genomsökningsparametrarna behöver konfigureras ytterligare. Med anpassad genomsökning… kan användaren ange någon av de fördefinierade genomsökningsprofilerna, eller markera genomsökningsobjekt i trädstrukturen.

 

Typ av genomsökning