Anpassad genomsökning

Anpassad genomsökning är en optimal lösning om du vill ange genomsökningsparametrar som genomsökningsobjekt och genomsökningsmetoder. Fördelen med anpassad genomsökning är möjligheten att konfigurera parametrarna i detalj. Det går att spara konfigureringarna till så kallade genomsökningsprofiler. Dessa profiler är särskilt användbara om genomsökning regelbundet utförs med samma användardefinierade parametrar.

Ange genomsökningsobjekt med rullgardinsmenyn i snabbfunktionen för val av objekt, eller markera objekt i trädstrukturen som visar alla tillgängliga enheter på datorn. Du kan dessutom ange en av tre rensningsnivåer genom att klicka på Inställningar > Rensning. Om du endast vill genomsöka systemet utan att utföra några andra åtgärder anger du alternativet Genomsök utan rensning.

Läget för anpassad genomsökning är avsett för avancerade användare som har tidigare erfarenhet av att använda antivirusprogram.

 

Anpassad genomsökning