Smart genomsökning

En smart genomsökning är en användarvänlig metod där en användare snabbt kan starta en genomsökning av datorn och rensa infekterade filer utan att det krävs någon användarinteraktion. De huvudsakliga fördelarna är en enkel användning utan någon detaljerad genomsökningskonfiguration. Med en smart genomsökning kontrolleras alla filer på lokala enheter (förutom e-post och arkivfiler) och identifierade infiltrationer rensas eller tas bort automatiskt. Rensningsnivån får automatiskt standardvärdet. Se Rensning om du vill ha mer information om olika typer av rensning.

Profilen för smart genomsökning har utformats för användare som snabbt och enkelt vill genomsöka sina datorer. Den ger en effektiv genomsökning och rensning utan att det behövs någon omfattande konfigureringsprocess.

Smart genomsökning