Parameterinställningar för ThreatSense-motorn

ThreatSense är en teknik som består av komplexa hotidentifieringsmetoder. ThreatSense är en proaktiv metod vilket innebär att den mycket tidigt kan skydda datorn mot spridningen av ett nytt hot. Genom att olika metoder kombineras (kodanalys, kodemulering, generiska signaturer, virussignaturer) och används tillsammans kan systemsäkerheten ökas avsevärt. Genomsökningsmotorn kan kontrollera flera dataströmmar samtidigt vilket maximerar effektiviteten och upptäcktsfrekvensen. ThreatSense-tekniken är också effektiv för rootkit-eliminering.

Med alternativen för inställning av ThreatSense kan användaren ange ett antal olika genomsökningsparametrar:

  • vilka filtyper som ska sökas igenom
  • vilken kombination av de olika identifieringsmetoderna som ska användas
  • rensningsnivå, m.m.

Öppna inställningsfönstret genom att klicka på knappen Inställningar… i inställningsfönstret på valfri modul som använder ThreatSense-systemet (se nedan). Inställningarna kan variera beroende på omständigheterna. ThreatSense kan konfigureras individuellt för följande skyddsmoduler:

  • Skydd av filsystemet i realtid
  • Kontroll av filer som startas automatiskt
  • Skydd av e-postklient
  • Webbåtkomstskydd
  • Genomsökning av datorn

ThreatSense-parametrarna är starkt optimerade för varje modul och ändringar av dem kan märkbart påverka systemets funktion. Att till exempel ändra parametrarna så att internt packade filer alltid söks igenom eller att aktivera avancerad heuristik i modulen för skydd av filsystemet i realtid, kan resultera i att systemet blir långsammare (normalt används dessa metoder endast för genomsökning av nyskapade filer). Du rekommenderas därför att lämna standardparametrarna för ThreatSense oförändrade för alla moduler utom för genomsökningsmodulen.

 

Parameterinställningar för ThreatSense-motorn