Alternativ

Under Alternativ kan du definiera vilka genomsökningsmetoder som ska användas och de typer av program där genomsökningen ska göras. Följande alternativ finns tillgängliga:

Signaturer – Signaturerna kan identifiera virus exakt och tillförlitligt.
Heuristik – Heuristik är en algoritm som analyserar (skadliga) aktiviteter i program. Huvudfördelen är möjligheten att identifiera skadlig programvara som inte fanns eller som inte var känd av den tidigare virussignaturdatabasen.
Avancerad heuristik – Avancerad heuristik består av en unik heuristikalgoritm som utvecklats av ESET och som optimerats för att upptäcka datormaskar och trojanska hästar som skrivits på programmeringsspråk på hög nivå. Tack vare avancerad heuristik har programmet betydligt bättre funktioner för detektering.
Reklam-/Spionprogram/Andra hot Den här kategorin innefattar programvara som samlar in information om användarna utan att de gett sin tillåtelse till det, och programvara som visar reklammaterial.
Potentiellt oönskade program Oönskade program är inte nödvändigtvis skadliga, men de kan försämra datorns prestanda. Sådana program kräver vanligtvis ditt godkännande för att kunna installeras. Om de finns på din dator fungerar ditt system annorlunda (jämfört med hur det fungerade innan du installerade dem). De viktigaste ändringarna är: nya fönster öppnas (du har inte sett dem tidigare), aktivering och körning av dolda processer, ökad användning av systemresurser, ändringar i sökresultat, programmet kommunicerar med fjärrservrar osv.
Potentiellt farliga program Potentiellt farliga program är klassificeringen som används för kommersiella och legitima program som kan missbrukas i skadliga syften. Det innefattar program som verktyg för fjärråtkomst, program som spårar lösenord och keylogger-program (program som registrerar varje tangent användaren trycker ned). Det här alternativet är inaktivt som standard.

Alternativ